Sazenice arónie

V naší nabídce máme pouze vegetativně získávané sazenice arónie odrůdy NERO, které jsou množeny z našich pečlivě vybraných mateřských rostlin a pod dozorem pěstitelů s více jak čtyřicetiletou praxí.

Odrůda NERO je charakteristická vysokou ohebností stonků a střední výškou keře. Umožňuje tak bezproblémový strojový sběr plodů a zajišťuje každoroční úrodu.

Nabízíme jednoleté, dvouleté a tříleté sazenice i sazenice ekologické. Námi nabízené dvouleté i tříleté sazenice jsou dobrého vzrůstu, mají několik výhonů a velmi bohatý kořenový systém.

Ke každému zákazníkovy přistupujeme individuálně, se snahou vybrat ty nejvhodnější sazenice odpovídající jeho potřebám a možnostem.

Klienti u nás oceňují naši profesionální pomoc i kvalitu samotných sazenic. Díky vysoké kvalitě našich rostlin se k nám dřívější zákazníci vrací, a kupují u nás další sazenice pro expandování jejich vlastních ovocných sadů.

Pro obdržení aktuálního ceníku pošlete e-mail na [email protected] a uveďte informace o počtu požadovaných sazenic, jejich velikost a místo doručení.


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Extra

Jedná se o tříleté, velmi kvalitní sazenice určené pro sady. Tyto rostliny urychlí plodnost vašeho sadu ve srovnání s dvouletými sazenice o jeden rok.
Tyto rostliny jsou silné a mají velmi dobře vyvinutý kořenový systém.
Ve třídě Extra naleznete ty nejkvalitnější sazenice v Evropě.

Odrůda: NERO, vegetativní
Výška: 80-110 cm
Balení: svazky 10 kusů
Cena: 0,56€

I. třída

Jedná se o velmi kvalitní dvouleté sazenice. Tyto sazenice jsou charakteristické velmi dobře vyvinutým kořenovým systémem a rozrostlou nadzemní částí s několika výhony. Naše sazenice první třídy si zachovávají pružnost a odolnost proti nechanickému poškození, ke kterému může dojít při mechanické sklizni. Také zaručují vysoké výnosy a každoroční úrodu.

Odrůda: NERO, vegetativní
Výška: 60-80 cm
Balení: svazky 10 kusů
Cena: 0,49€

II. třída

Tyto sazenice mají velmi dobré genetické charakteristiky, zaručují rychlý růst a vysokou výnosnost. Jediným rozdílem od sazenic první třídy je jejich nižší výška a méně rozvinutý kořenový systém.

Odrůda: NERO, vegetativní
Výška: 40-60 cm
Balení: svazky 10 nebo 20 kusů
Cena: 0,42€


szkółka aronii sadzonki

Arónie je keřem, který běžně dorůstá výšky 2–2,5 metrů. V mladém věku je keř hustý, ale s jeho stářím se rozrůstá stále více do šířky. Keře rostoucí na úrodné půdě mohou v dospělosti dosahovat až 3 metrů. Keře pěstované ze semen mají tendenci intenzivnějšího růstu, proto tyto sazenice nepoužívejte pro zakládání sadů, ale používejte pouze sazenice množené vegetativně z pečlivě vybraných mateřských rostlin. Tyto sazenice vám zaručí, že keř příliš neporoste a bude tak umožněná mechanická sklizeň.

Kořenový systém keřů arónie roste velmi dobře a snadno sílí. Dobře se také přizpůsobuje půdním podmínkám a je tak možné pěstovat arónii i na méně hodnotných půdách s nižším obsahem vlhkosti, kde by se plantáže jiných ovocných stromů neuchytily.

K nejrychlejšímu růstu kořenového systému arónie dochází na jaře, od dubna do června. Poté růst kořenového systému zpomaluje. Na podzim, nejčastěji během září, se pak tento růst opětovně obnovuje. Studie potvrdily, že kořenový systém se rozvíjí dokonce i v zimě, když jsou rostliny bezlisté a teplota půdy dosahuje hodnot nad bodem mrazu.

Z tohoto důvodu doporučujeme zakládat sad v průběhu podzimu. Kořenový systém keřů arónie bude na podzim stále aktivní a na jaře po výsadbě tak bude zajištěn rychlý a silný růst celého sadu.

Kvalita sazenic použitá pro zakládání nových sadů je klíčem k budoucímu úspěchu a ovlivňuje ekonomické výsledky plantáží od jejich založení až po jejich likvidaci.

Jakékoli šetření na sazenicích zakoupených za velmi nízké ceny a z neznámých zdrojů se vždy odrazí na mnohem vyšších ztrátách výnosnosti během roku a vyšších nákladech na pěstování.

Sady by měly být zakládány pouze vegetativně rozmnoženými sazenicemi, které si uchovávají kvalitu a charakteristiku mateřských rostlin.

Sazenice arónie by měly být zakoupeny pouze ve specializovaných školkách, které vlastní také mateřské rostliny s prokazatelnými a zavedenými pozitivními vlastnosti. To zaručuje vysokou každoroční úrodu a odpovídající vzrůst výhonů. Většina větších plantáží je osazována odrůdou NERO, která zajišťuje vysokou úrodu a díky svým vysoce ohebným výhonům a střednímu vzrůstu je vhodná pro mechanickou sklizeň.

Založení plantáže sazenicemi ze semen vhodné není. Sady založené sazenicemi vzrostlými ze semen začínají přinášet ovoce o tři roky později než sady osazené sazenicemi, které byly množeny vegetativně. Znamená to tedy tři ztracené roky bez úrody.

Velikost úrody je také mnohem nižší, protože výnosnost každého keře se velmi liší. Jedná se o naprosto přirozený jev individuální rozlišnosti při generativním množení.

Největší nevýhodou osazování sadů sazenicemi vzrostlými ze semen je nicméně jejich bujný růst směrem vzhůru a časté přerůstání, které výrazně ztěžuje mechanickou sklizeň plodů. Ta může být po několika letech naprosto znemožněna.

dwuletnie sadzonki aronii z pąkami kwiatowymi

Kvalitní dvouleté vegetativní sazenice mají již vytvořená poupata a mohou tak přinést sklizeň již první rok po jejich výsadbě. My nicméně po výsadbě běžně výhonky zastříhneme tak, aby se ovoce neurodilo hned první rok. Tím je keři umožněn správný vývoj ihned po přesazení a bude tak zajištěna vyšší úroda v následujícím roce.

Sazenice arónie určené pro zakládání plantáží by měly být homogenní, nejlépe dva nebo tři roky staré.

Někteří klienti se rozhodnou zakoupit jednoleté sazenice díky jejich nižší ceně. Úspora je ale pouze zdánlivá. Tyto rostliny ještě nejsou plně vyvinuté, mají slabší kořenový systém, a proto se nemusí uchytit až 12 % z nich. K tomu navíc začínají rodit o jeden rok později a častěji bývají také zarůstané plevelem. To s sebou přináší vyšší náklady na pečování.

Předcházejte usychání a umrzání kořenů. U sazenic arónie to má velmi vysoký vliv na jejich uchycení.